December 1, 2010

Photos from KristiansundPhotos: llen-Marie Pedersen-Gustad / Tidens Krav

These photos were taken at Carola's Christmas concert "Carolas Jul 2010—Från vinterskrud till morgonstjärnan" in Kristiansund, Norway, where she performed today, December 1.

No comments:

Post a Comment